Cara Skikne
11 years ago

Nederland in Europese top 3 onder internationale studenten

Facebooktwitterlinkedin

Bètastudies nog altijd niet in trek

EINDHOVEN – Na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, staat Nederland op een overtuigende derde plaats als favoriete studiebestemming van studenten wereldwijd. Nederland is in het bijzonder in trek bij studenten uit Griekenland, het Verenigd Koninkrijk, India, Duitsland en de Verenigde Staten. Dit blijkt uit een onderzoek van StudyPortals, die met websites waaronder MastersPortal.eu en BachelorsPortal.eu miljoenen internationale bezoekers informeren over ruim 30.000 opleidingen in heel Europa.

Internationale studenten goed voor economische groei

“Deze mooie 3e plek bevestigt de aantrekkelijkheid van de Nederlandse universiteiten voor internationale studenten”, aldus de woordvoerder van de vereniging van universiteiten VSNU. Het is daarnaast ook goed nieuws voor Nederland, want internationale studenten hebben een positieve invloed op de Nederlandse economie. Onderzoek van het Centraal Planbureau heeft uitgewezen dat de Nederland jaarlijks € 740 miljoen verdient dankzij afgestudeerde internationale studenten die in Nederland blijft werken.

Beduidend lagere interesse in technische opleidingen

Van alle internationale studenten die overwegen om in Nederland te studeren, tonen echter slechts twee op de tien studenten interesse in een technische opleiding. In Duitsland is dit dubbel zoveel: vier op de tien internationale studenten overweegt daar een technische opleiding te volgen. Nederlandse studenten die in het buitenland willen studeren, tonen nog minder interesse in bètastudies: slechts 15% overweegt een technische opleiding.

Nederland kampt met een tekort aan afgestudeerden van bèta- of technische opleidingen en wereldwijd is er grote vraag naar bètatechnici op de arbeidsmarkt. Technologie is cruciaal voor de bevordering van economische groei en voor de positie van de Nederlandse kenniseconomie. Staatssecretaris Zijlstra investeerde 33 miljoen in het Sectorplan Technologie, waarin de technische universiteiten in Delft en Eindhoven en Universiteit Twente (3TU) hun krachten bundelen om technisch-wetenschappelijk talent aan topsectoren te kunnen leveren. De resultaten van het onderzoek van StudyPortals laten weliswaar een kleine verbetering zien, maar Nederland loopt nog steeds ver achter op het Europees gemiddelde.

Study in Europe Interest Monitor: The Netherlands

In de eerste jaarlijkse Study in Europe Interest Monitor analyseert StudyPortals het zoekgedrag van internationale studenten op hun websites www.MastersPortal.eu en www.BachelorsPortal.eu. Zowel wordt gekeken naar studenten wereldwijd die interesse tonen in Nederland als Nederlandse studenten die zoeken naar studiemogelijkheden in Europa. Hieruit bleek verder nog dat Nederlandse studenten meer interesse tonen in economie, bedrijfskunde & management en geesteswetenschappen. Zij willen dit vooral studeren in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, België of Frankrijk. Saillant detail: hoewel buurland Duitsland onder Nederlandse studenten in de top vijf staat, is de Nederlandse interesse beperkt. Internationale studenten uit andere landen tonen dubbel zoveel interesse in Duitsland.

# # #

Bronnen:

Study in Europe Interest Monitor, StudyPortals (2013)

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs CPB (2012).

Voor meer informatie, contacteer ons.

For more updates, follow us!

Facebooktwitterlinkedinyoutubeinstagram

More Press Releases